Privacyverklaring

Privacyverklaring VV Vierhouten ‘82

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Registratie persoonsgegevens
3 Welke functionarissen kunnen bij de persoonsgegevens
4. Verstrekken van persoonsgegevens aan leden
5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
6. Foto’s

1. Inleiding
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet geeft u als persoon meer privacy rechten en als vereniging meer verantwoordelijkheden. Privacy gaat iedereen wat aan. Als vereniging zijn wij dan ook verplicht een reglement te hebben waarbij duidelijkheid wordt verschaft hoe om te gaan met jouw gegevens.

2. Registratie persoonsgegevens
Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt het nieuwe lid een inschrijfformulier. Het lid (of ouder/voogd/verzorger) vult het inschrijfformulier in en moet het formulier ondertekenen. Het inschrijfformulier moet ingeleverd worden bij de secretaris. Van de bestaande leden zijn geen inschrijfformulieren. De secretaris/penningmeester vult het inschrijfformulier aan met gegevens rondom de te betalen contributie. De secretaris registreert de persoonsgegevens in sportlink.
De volgende persoonsgegevens worden in sportlink vastgelegd:
• Naam
• Voorletters
• Roepnaam
• Volledige adresgegevens
• Land
• Geboortedatum
• Ingangsdatum lidmaatschap
• Telefoon (vast of mobiel)
• E-mail
• IBAN
Aanvullend worden de contributiegegevens vastgelegd. Alle ingevulde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform de richtlijnen in het kader van de privacy policy. Inschrijfformulieren c.q. informatie over een lid wordt 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap door de penningmeester en of secretaris vernietigd.

3. Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens?
De volgende functionarissen kunnen bij de persoonsgegevens die in sportlink zijn vastgelegd.
• Voorzitter
• Penningmeester
• Secretaris
• Algemene bestuursleden
Alle functionarissen hebben een eigen gebruikersnaam en inlogcode. Als de functionaris stopt met de functie wordt de gebruikersnaam verwijderd door de secretaris. Wanneer het de secretaris betreft die stopt, zal de penningmeester deze functionaris verwijderen. De nieuwe functionaris ontvangt een nieuwe gebruikersnaam en inlogcode. De functionaris die bij de persoonsgegevens kan heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend (gearchiveerd bij de secretaris).

4. Verstrekken van persoonsgegevens aan leden
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan leden. Ten behoeve van activiteiten kan er een lijst met persoonsgegevens (naam en adresgegevens) verstrekt worden aan de activiteitencommissie na overleg bestuur.

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden.

6. Foto’s
6.1 Portretten in opdracht gemaakt
In sportlink worden portretten opgenomen van spelende leden en official (scheids- of grensrechter)
Op de website worden teamfoto’s, namen van leden (topscorelijst) gepubliceerd, worden de namen van de bestuursleden genoemd en bord- en shirtsponsors gepubliceerd. De teamfoto’s worden jaarlijks aangepast. Ook worden foto’s gepresenteerd van nieuwe sponsors.
De voorzitter, secretaris en de sponsorcommissie zijn in deze gevallen de opdrachtgevers.
6.2 Portretten niet in opdracht gemaakt.
Tijdens wedstrijden en/of evenementen van de vereniging worden foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen worden gepubliceerd in/op de verschillende mediakanalen (website, Facebook en RTV Nunspeet) van de vereniging. Deze foto’s kunnen beschikbaar gesteld worden aan de lokale media.