Gedragscode

GEDRAGSCODE VV Vierhouten ‘82

WAARDERING.

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Ieder weekend worden er wedstrijden gespeeld. Het gebeurt helaas dat rond een voetbalwedstrijd de sport of vereniging in een kwaad daglicht wordt gesteld. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld.

GEDRAGSCODE.

De Basiswaarden

VV Vierhouten hecht waarde aan 5 basiswaarden. Dit zijn:

 • Plezier
 • Respect
 • Eerljikheid
 • Betrokkenheid
 • Sportiviteit

Plezier

 • VV Vierhouten biedt aan al haar spelers, gastspelers, scheidsrechters en gasten veiligheid en geborgenheid;
  • Wij zijn trots op wat we hebben en willen dat graag behouden;
  • Winnen is belangrijk maar plezier hebben staat op één;
  • We drinken een drankje na de wedstrijd om de teamgeest te vergroten.

Respect

 • Wij pesten niemand, respecteren en corrigeren elkaar
  • Regels tav rookbeleid en alcoholgebruik in de kantine worden gerespecteerd
  • Het gebruiken van drugs wordt niet geaccepteerd.

Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag

Eerlijkheid

 • Wij, leiders, trainers en bestuur, geven uitleg over keuzes en beslissingen indien gewenst;
  • Wij, leiders, trainers en bestuur communiceren helder en duidelijk;
  • Wij keuren ongewenst gedrag af en spreken anderen daarop aan

Betrokkenheid

 • Leiders en/of coaches ontvangen de tegenstanders hartelijk en treden als goede gastheer op;
  • Trainers zijn bij de (jeugd)wedstrijden aanwezig;
  • Ouders/verzorgers helpen met vlaggen of fluiten;
  • Spelers melden zich tijdig af voor wedstrijd en training. Afmelden kan alleen bij leiders en/of trainers;
  • Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en helpen zoeken naar een passende oplossing;
  • Bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld; in het bijzonder aan de jeugd;

Sportiviteit

 • Bij VV Vierhouten spelen we het spel volgens de regels van de KNVB;
  • Wij wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop;
  • Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders;
  • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen;
  • Trainers en leiders coachen op een positieve manier.

VOOR WIE GELDT DE GEDRAGSCODE?

De gedragscode geldt voor iedereen bij VV Vierhouten ’82, jong/oud/bestuur/leden/vrijilligers en gasten

In het bijzonder tav jeugdleden:

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
  • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen..
  • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.

WAAR GELDEN DE REGELS VAN DE GEDRAGSCODE?

Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten.

WAT ZIJN DE SANCTIES?

De straf wordt volgens de vastgestelde normen per geval bepaald. Voorbeelden van sancties zijn een waarschuwing, uitsluiting van wedstrijden, betaling van gemaakte kosten, schorsing en alternatieve straffen (bv. een taakstraf). In het uiterste geval is royement mogelijk.
Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden.

Sancties bestaan uit:

 1. Berisping; 2. Taakstraffen; 3. Uitsluiting van wedstrijden; 4. Schorsing in uitvoering van functies of activiteiten; 5. Royement.

Bericht/mededeling

Bij een vergrijp krijgt de overtreder zowel schriftelijk als mondeling bericht. Indien het een jeugdspeler betreft worden de ouders/verzorgers ingelicht. Ook wordt de trainer en/of leider van het team van de betreffende speler op de hoogte gebracht;
Senioren krijgen bericht van het bestuur. Jeugdleden krijgen bericht van de jeugdcommissie.

Bezwaar/beroep

Er is geen bezwaar mogelijk. Alleen in geval van een royement kan beroep worden aangetekend bij de Algemene Ledenvergadering.

Kosten

De kosten die voortvloeien uit begane excessen zijn voor rekening van de veroorzaker.

Grensoverschrijdend gedrag kan een ieder die hiermee wordt geconfronteerd bij de vertrouwenspersoon mw J. Stegeman – Kappers kenbaar maken. Meldingen kunnen gedaan worden per mail en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

VCP@Vierhouten82.nl