Algemene Ledenvergadering 2019

Op donderdag 21 november a.s. zal de jaarlijkse ledenvergadering van onze voetbalvereniging plaatsvinden. Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de ledenvergadering. Commissieleden en vrijwilligers hebben geen stemrecht. Aanvang van deze vergadering is om 20.30 uur in “Dorpshuis Horsterhoek”.

De indeling van de vergadering ziet er als volgt uit:

  • Welkom en inleiding voorzitter
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Verkiezing kascommissie
  • Verkiezing bestuur
  • Mededelingen bestuur
  • Rondvraag
  • Sluiting

Wij rekenen op uw komst op donderdag 21 november a.s.

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Vierhouten ’82