Kerst-klaverjassen 2018

Zaterdag 22 december houden we weer het traditionele Vierhouten’82 kerstklaverjassen in onze kantine. Inschrijven is om 14.00 uur en we beginnen om 14.30. We gaan er  weer een gezellige kaartmiddag van maken.
Natuurlijk zijn er weer mooie prijzen te verdienen.
Het inschrijfgeld is € 5,-.

Ook de niet kaarters zijn weer van harte welkom op deze middag voor een lekker hapje en drankje in kerstsfeer.

Man of the Match – 08-12-2018

Vanwege de extreme regenval geen voetbal afgelopen zaterdag.
Gelukkig was de kantine wel weer gewoon open. Dankzij de vaste vrijwilligers draait onze vereniging elke week maar weer op de steun van deze mensen. Omdat we best even stil mogen staan bij al het werk wat de kantine medewerkers voor ons doen, is het extra leuk dat op deze voetbal-loze dag onze drijvende kracht van de Keet tot de passiebloem “Man of the Match”is gekozen. Frank… bedankt voor alles wat jij en je team voor Vierhouten’82 allemaal doet!

De “Passiebloem Man of the Match” – Frank Pluim

Nieuwe Zitmaaier dankzij Rabofonds

De Rabobank Noord Veluwe heeft vanuit het Rabofonds een bedrag van €1.500,00 beschikbaar gesteld aan Voetbalvereniging Vierhouten’82. Hiervoor is een nieuwe zitmaaier voor de veldcommissie aangeschaft. Tijdens de opening van het nieuwe hybride voetbalveld op 29 september j.l. nam penningmeester Martin Mulder de cheque in ontvangst.
Het bestuur van Vierhouten’82 is de Rabobank zeer dankbaar voor deze gulle en welkome donatie.

Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 22 november a.s. zal de jaarlijkse ledenvergadering van onze voetbalvereniging plaatsvinden. Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit.
De vergadering begint om 20.30 uur in “Dorpshuis Horsterhoek”.

De indeling van de vergadering ziet er als volgt uit:

  • Welkom en inleiding voorzitter
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Verkiezing kascommissie
  • Mededelingen bestuur
  • Rondvraag
  • Sluiting

Wij rekenen op uw komst op donderdag 22 november a.s.
Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Vierhouten ’82