Algemene Ledenvergadering 2023

Op donderdag 23 november a.s. zal de jaarlijkse ledenvergadering van onze voetbalvereniging plaatsvinden. Hierbij nodigen wij u van harte uit.
Aanvang van deze vergadering is om 19.30 uur in “Dorpshuis Horsterhoek”.

De indeling van de vergadering ziet er als volgt uit:

  • Welkom en inleiding voorzitter
  • Verslag secretaris
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Verkiezing kascommissie
  • Verkiezing bestuur
  • Mededelingen bestuur
  • Rondvraag
  • Sluiting

Wij rekenen op uw komst op donderdag 23 november a.s.

Met vriendelijke groet,
Bestuur vv Vierhouten ’82