Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 24 november a.s.
De vergadering begint om 20.30 uur in “Dorpshuis Horsterhoek”.

De indeling van de vergadering ziet er als volgt uit:

  • Welkom en inleiding voorzitter
  • Verslag secretaris
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Verkiezing kascommissie
  • Verkiezing bestuur
  • Mededelingen bestuur
  • Rondvraag
  • Sluiting

Wij rekenen op uw komst op donderdag 24 november a.s.
Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Vierhouten ’82