Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 18 november 2021 zou de jaarlijkse ledenvergadering van onze voetbalvereniging plaatsvinden. Vanwege de corona maatregelen is deze tot nader order uitgesteld. Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de ledenvergadering. Commissieleden en vrijwilligers hebben geen stemrecht. Aanvang van deze vergadering is om 20.30 uur in “Dorpshuis Horsterhoek”.

De indeling van de vergadering ziet er als volgt uit:

  • Welkom en inleiding voorzitter
  • Verslag secretaris
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Verkiezing kascommissie
  • Verkiezing bestuur
  • Mededelingen bestuur
  • Rondvraag
  • Sluiting

Wij rekenen op uw komst op donderdag 18 november a.s.

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Vierhouten ’82