Van de Voorzitter

Normaal gesproken is deze periode van het jaar een periode van rust in het verenigingsleven. Een periode waar je terug kunt kijken op het jaar dat achter ons ligt. Daar zijn we nu snel mee klaar. Na de winterstop begin 2020 zijn we van start gegaan en werd er gevoetbald tot medio maart. Gaandeweg de tijd vorderde bleek dat het “einde seizoen” was.

Vol goede moed met de nodige aanpassingen en regels ging de competitie in het huidige seizoen van start, helaas van korte duur. Na drie speelronden werd de competitie opnieuw stilgelegd en is dit helaas nog steeds de realiteit. Het is voor een ieder de vraag of en op welke wijze het lopende seizoen nog een vervolg krijgt. Het Corona virus heeft het verenigingsleven volstrekt lamgelegd.

Wij hopen Covid 19 snel achter ons te kunnen laten en ons normale dagelijkse leven, het voetbal alsmede het verenigingsleven weer op kunnen pakken.

Het bestuur wenst haar spelers, vrijwilligers, sponsors en een ieder die onze vereniging een warm hart toedraagt een voorspoedig en vooral gezond 2021 toe.