Bericht van het Bestuur

Beste leden, vrijwilligers en supporters,

De tweede fase van de competitie is abrupt geëindigd door het Coronavirus. Na aanvankelijk de ontwikkelingen aan te zien,  besloot de KNVB om de amateurcompetities te beëindigen. Door de overheid is onlangs bepaald dat sportwedstrijden tot 1 september aanstaande niet zijn toegestaan.

Door alle maatregelen is het verenigingsleven stil komen te liggen. Dit raakt alle verenigingen, zo ook die van ons. Juist nu besef je hoe groot de sociaal bindende factor van onze vereniging is.

Wij hebben een groot aantal sponsors. Een groot deel hiervan zal de gevolgen van het Coronavirus duidelijk merken. Er zijn zelfs sponsors waarbij de onderneming volledig is stil komen te liggen. Wij wensen hun heel veel sterkte in deze moeilijke tijd en spreken de wens uit dat zij snel weer hun activiteiten kunnen en mogen starten.

Voorlopig ligt de vereniging op sportief gebied tot en met augustus aanstaande stil. Achter de schermen gaat alles door en kunnen we ons, eerder dan ons lief is, richten op het nieuwe seizoen.

Wij hopen elkaar bij de start van het nieuwe seizoen weer in een goede gezondheid te mogen zien.

Het bestuur