Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 22 november a.s. zal de jaarlijkse ledenvergadering van onze voetbalvereniging plaatsvinden. Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit.
De vergadering begint om 20.30 uur in “Dorpshuis Horsterhoek”.

De indeling van de vergadering ziet er als volgt uit:

  • Welkom en inleiding voorzitter
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Verkiezing kascommissie
  • Mededelingen bestuur
  • Rondvraag
  • Sluiting

Wij rekenen op uw komst op donderdag 22 november a.s.
Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Vierhouten ’82