VERLOPEN SPELERSPASSEN

Heren,

Willen degene die van Marleen meerdere malen te horen hebben gekregen dat hun spelerspas is verlopen per 1-1-2011 ZSM een foto inleveren bij Marleen, Peter, Kikker of Gerwin.

Er is inmiddels een brief van de KNVB binnengekomen en spelers met een verlopen spelerspas mogen per 1 februari 2011 niet meer deelnemen aan officiële wedstrijden.

Het is dus jullie eigen verantwoordleijkheid de foto’s tijdig in te leveren. Het aanvragen duurt 3 weken, dus zorg er voor dat de foto zo snel mogelijk ingeleverd is.